11/04/2008

סאטמארע בחירות


איבער'ן גאנצן לאנד וועלן אמעריקאנע בירגער היינט גיין צו די וואל ערטער, אבער אין קרית יואל גייט מען צו די שטימען. איבער דעם טאקע האט זייער רבי אזוי פארפירט און געשריגן: אסור להשתתף בקולות.

אין תגובות: